Ocenenia

Hodnotíme 3 kategórie:

Najlepší dosiahnutý čas v kategórii MUŽI

Najlepší dosiahnutý čas v kategórii ŽENY

Najlepší dosiahnutý čas v kategórii TÍM

Každý súťažiaci získava medailu LobadRace

Prvý traja podľa kategórií získavajú poháre víťazov

Navyše víťaz z každej kategórie získava luxusný pobyt v Hoteli Château Béla v kategórii De Luxe

Víťazi prvého ročníka Lobad Race v kategórii tímy využil výherný poukaz naozaj originálnym spôsobom:

Počas pobytu v kaštieli Châteu Béla požiadal svoju milú o ruku!
V mene realizačného tímu LOBAD RACE nám touto cestou dovoľte, aby sme
mladomanželom zapriali, aby im to spolu dlho dobre behalo ako do kopca, tak aj z kopca
a prekážky v živote zdolávali takým bravúrnym spôsobom ako sa im darilo na našich
pretekoch.